May Seminar

MSA & CALIBRATION การวิเคราะห์ระบบการวัด & เครื่องมือการวัดสะท้านโรงงาน

สำรองที่นั่งติดต่อ : คุณนรินทร์พร โทร.0-2678-5154 ต่อ 104 , 08-1623-9351 Email : contact.ticacert@gmail.com

วันที่ : 9 May 2018

สถานที่ : Esie Plaza จังหวัดระยอง

ราคาลูกค้าสมาชิก : 3,500

ราคาลูกค้าทั่วไป : 3,800

download แผนที่ สมัครสัมมนา

ISO45001 : 2017 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรสากล

สำรองที่นั่งติดต่อ : คุณนรินทร์พร โทร.0-2678-5154 ต่อ 104 , 08-1623-9351 Email : contact.ticacert@gmail.com

วันที่ : 16 May 2018

สถานที่ : Gloria Jean Coffee จังหวัดชลบุรี

ราคาลูกค้าสมาชิก : Free

ราคาลูกค้าทั่วไป : Free

download แผนที่ สมัครสัมมนา