Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.

มุ่งสู่การทำ ISO ที่ลดต้นทุน และเพิ่มกำไรกับ TICA สถาบันที่่ให้การรับรอง ISO ที่มุ่งเน้นระบบ ISO แบบสร้างสรรค์ ด้วยความร่วมมือของสถาบันรับรอง ที่ร่วมกันค้นคิดแนวทางการ Audit เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ " EPS Concept "

" EPS Concept " คือ รูปรายการ Audit ที่พิสูจน์มาแล้วมากกว่า 10 ปี ว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้องค์กรด้วยหลักการ " สนุก ง่าย ได้ประโยชน์ " เพียงท่านกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดมาลองรูปแบบการ Audit แนวใหม่ แล้วท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์จากการทำระบบอย่างคาดไม่ถึง
ขั้นตอนการเปลี่ยนแนวทางของ ISO แบบเดิมๆ เป็น Smart ISO (สนุก ง่าย ได้ประโยชน์)

1) ท่านลองเปิดใจว่า ถ้าไม่มีการ Audit ISO ทั้งโดย CB & Internal Audit เอกสารหรือกิจกรรมอันใดที่เลิกทำได้โดยไม่มีผลกระทบกับงานนั่นคือ ความสูญเปล่า

2) พูด คุยกับผู้บริหารว่า เราจะทำกิจกรรม ISO แนวSmart ที่เพิ่มกำไร และลดความเสี่ยงได้จริง แต่ต้องบอกคนในองค์กรให้รับทราบและตั้งใจทำงานมากขึ้น ดังนั้นต้องสร้างขวัญกำลังใจเต็มรูปแบบ ทั้งบรรยากาศเชิงบวก และมาตรการแรงจูงใจทั้งในรูปรางวัลที่มีมูลค่า และที่เป็นคุณค่าทางใจ รวมถึงความก้าวหน้าที่ดีสำหรับคนระดับ ซุปตาร์

3) QMR/EMR ต้องเป็นแกนนำในการ สื่่อสาร จูงใจ ให้หัวหน้างานแต่ละคน ฮึกเหิม มีไฟ อยากพิสูจน์ฝีมือ เหมือนอารมณ์พระเจ้าตากทุบหม้อข้าว เพื่อกู้ชาติ ต้องใช้ภาวะผู้นำเต็มๆเลยครับพี่น้อง!!!

4) จัด ระบบใหม่ ที่ง่าย และ ได้ประโยชน์ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะผิดข้อกำหนด ISO โดยเริ่มจากให้หัวหน้างานหาปัญหา ที่หากได้รับการแก้ไขแล้วผลงานพุ่งกระฉูด พร้อมคิดวิธีแก้ไขมาด้วย หากต้องใช้งบประมาณหรือความร่วมมือจากแผนกอื่นก็แจ้งมาด้วย QMR/ EMR จะเป็นผู้ประสานกับผู้บริหารทันที

5) มา ถึงตรงนี้ ท่านคงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่า คู่มือคุณภาพ และ คู่มือสิ่งแวดล้อม หน้าตาแบบปัจจุบัน ไม่ได้ช่วยเพิ่มกำไร ลดความเสี่ยง อะไรเลย กล่าวคือ ไม่มี QM/EM หน้าตาแบบนี้ก็ไม่เดือดร้อน ทิ้งไปเลยครับ!! ทำไม่ได้ใช่ไหม? ท่านกลัวอะไร?

6) ใช่ แล้ว!! ท่านกลัวการ Audit ของ CB ว่า ขืนไม่มี QM/EM หน้าตาแบบไม่คุ้นเคย โดน Major Non Conformity แน่ๆ ตรงนี้ท่าน ตาสว่าง!!! แล้วใช่ไหมว่า ISO ที่ยุ่งยาก เกิดจาก คนๆเดียว ที่สร้างค่านิยม ผิดๆ ให้เราทำสิ่งที่สอดคล้องกับ ISO แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มกำไร ลดความเสี่ยง

7) ท่านลองเปลี่ยน CB มาเป็น TICA, J-VAC เพื่อหาทางออกให้กับ ISO ที่เหน็ดเหนื่อย เปิดโลกมาพบกับ Smart ISO กับเรา

ที่ สำคัญ!!! ตามกฏของ IAF (International Accreditation Forum) การเปลี่ยน CB ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ไม่ต้องเริ่มตรวจใหม่ แค่ท่านแจ้งความประสงค์มาที่ TICA เราเข้าไปทำการ Audit ตามรอบเวลาเดิม แทน CB เก่าของท่าน แถมท่านลดงาน ISO ที่เหน็ดหน่าย มุ่งเพิ่มกำไรให้องค์กร มีแต่งานน้อยลง ต้นทุนตํ่าลง ประโยชน์ เห็นๆ

รับรอง ISO, สถาบันรับรอง ISO, ISO, บริษัทรับรอง, IATF, อบรม ISO, train ISO,สถาบันรับรอง, AS9001

ค้นหาบริษัทที่ผ่านการรับรอง

ค้นหาข้อมูลบริษัทที่ผ่านการรับรอง ISO

Search

Contact

บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด

ฝ่ายบัญชีการเงิน : 0-2678-5154 ต่อ 108

ฝ่ายการตลาด : 0-2678-5154 ต่อ 107

ฝ่ายปฏิบัติการ : 0-2678-5154 ต่อ 105

ฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา : 0-2678-5154 ต่อ 103

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2678-5154 ต่อ 0

ติดต่อเรา

Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ให้บริการในเรื่องของการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ การอบรม และบริการอื่นๆ เช่น แปลเอกสาร (ภาษาญี่ปุ่น), การ Audit Supplier

Thai International Certified Assessment Co.,Ltd. ให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น


เรามีทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และความชำนาญ พร้อมองค์ความรู้ในสายงานด้านต่างๆ อาทิ การผลิต, ควบคุมคุณภาพ, งานจัดซื้อและควบคุมผู้ขาย, การขาย/การตลาดและดูแลลูกค้า (CRM), การบริหารระบบมาตรฐานสากล (ISO), งานธุรการ (Admin) ในโรงงาน , กฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment& Safety) และอื่นๆอีกมากมาย และจากประสบการณ์การบริการฝึกอบรมทั้งภายใน (in-house)และภายนอกองค์กร (public training) มากกว่า 300 องค์กร กว่า 150 หลักสูตร ภายใน 15 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเข้าไปให้การอบรมให้แก่องค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเราจะไม่หยุดในการพัฒนาการให้บริการฝึกอบรมเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ แก้ไปปัญหาที่ท่านประสบอย่างตรงจุดมากที่สุดเพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงไปพร้อมกัน .....