About Us

THAI INTERNATIONAL CERTIFIED ASSESSMENT CO.,LTD.

TICA คือ สถาบันรับรองไทยที่เข้าใจคนไทย แต่ศักยภาพอยู่ในแนวหน้าของโลก

TICA, The Different ISO, Enjoy, Easy, Earn money

TICA, เราเสนอ ISO ที่แตกต่าง สนุก ง่าย ได้กำไร

 


THAI INTERNATIONAL CERTIFIED ASSESSMENT CO.,LTD.

ดังนั้นเราสามารถAuditบริษัททุกสัญชาติในประเทศไทยได้อย่างลึกซึ้ง และเป็นประโยชน์ โดยที่ท่านไม่รู้สึกฝืนใจว่าต้องยอมรับระบบฝรั่งที่เต็มไป ด้วย เอกสารและบันทึกในองค์กรที่คนไทยเป็นกำลังหลักในการบริหารระบบ  ดังนั้นเราจึงเป็นสถาบันรับรองแรกที่นำเสนอ หลักการ 3E Enjoy...Easy...Earn money หรือ สนุก...ง่าย...ได้กำไร ซึ่งเป็นหลักการที่ทุกท่านพิสูจน์ได้ทันทีว่า กิจกรรม ISO ที่สอดคล้องกับหลักการนี้ จะทำให้บรรยากาศการทำงานที่ดีเกิดแน่ๆ และผลงานที่ดีก็จะตามมา

EPS Concept

จาก ทฤษฎีการบริหารธุรกิจและการวิเคราะห์วัฒนธรรมการทำงานของคนไทย เราได้บทสรุปว่า กิจกรรม ISO ที่จะทำให้ทุกคนในบริษัทเต็มใจร่วมมือ และโยงไปสู่การสร้างกำไรลดความวุ่นวายให้องค์กร ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

1. " E " : Empowerment approach
Enjoy สนุก คือ ธรรมชาติของการทำงานที่ดีต้องทำให้เกิดบรรยากาศที่ทุกคนเพลินและเต็มใจกับ การทำกิจกรรมนี้ เพราะจะทำให้เกิดทัศนคติที่เป็นบวก และ คนจะทุ่มเท มุ่งมั่น ขยันทำสิ่งที่เขามีความสุข ทุก ท่านคงเห็นแล้วว่า ไม่ยาก แต่ต้องชาญฉลาดในการบริหารกิจกรรม ISO ของท่านให้สอดคล้องกับ 3 เงื่อนไขที่เราเสนอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าท่านจะสร้างกิจกรรม ISO ที่แตกต่างจากเดิมที่เน้น สนุก ง่าย ได้กำไร Easy ง่าย คือ การทำงานแบบ Work Smart ที่ไม่เน้นทำสิ่งที่ยุ่งยากแต่ไม่โยงไปสู่กำไรและระบบที่เป็นมิตรกับคนหมู่ มาก (User Friendly) ต้องไม่จุกจิก ไม่ยุ่งยาก ไม่ขี่ช้างจับตั๊กแตน ต้องขี่ตั๊กแตนจับช้าง (Sample is the BEST) เน้นหนัก เฉพาะจุดเสียงแผ่วเบากับสิ่งที่แม้ทำพลาดก็เสียหายไม่มาก Earn money ได้กำไร คือ ผลที่ได้รับจากการที่ทุกคน ทุ่มเท มุ่งมั่น ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และ ลด ละ เลิก ความสูญเปล่าทั้งปวงที่เกิดจากการกระทำ หรืองานเอกสารที่ไม่คุ้มค่า (Work Hard)

2. " P " : Private Planning แผนและแนวทาง Audit กำหนดโดยคุณเอง โดย วิเคราะห์ สภาวะทางธุรกิจของท่าน (SWOT Analysis) เพื่อกำหนดประเด็นเร่งด่วน และประเด็นสำคัญ ในการนำมาวางแผนการตรวจ เช่น คำนึงถึง
1. สภาพปัญหาที่องค์กรกำลังประสบ
2. ความพร้อมในแต่ละช่วงธุรกิจ
3. ความต้องการของผู้บริหารสูงสุด
เพราะ เวลา เงิน คน และทรัพยากร มีจำกัด ในการดำเนินการ องค์กรควรจัดสรรให้เหมาะกับความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น การตรวจก็ควรคำนึงประเด็นเหล่านี้ด้วย

3. " S " : Supplier Approach คุณคือลูกค้าของสถาบันรับรอง
1. ใช้ Auditor อย่างคุ้มค่าในการสร้างประโยชน์ให้องค์กร
2. การไม่พบปัญหาของ Auditor ถือเป็นการส่งงานเสียจาก CB ให้ลูกค้า คือองค์กร
3. บรรยากาศต้องผ่อนคลายเหมือคุยอยู่กับ Supplier

ใครคือลูกค้า TICA

จาก ประสบการณ์ให้บริการ Smart ISO เราสามารถดูโหงวเฮ้งท่านได้เลยว่า ท่านใช่ลูกค้า TICA ไหม ถ้าท่านเข้าข่ายนี้แค่ข้อเดียวท่านไม่ใช้เรา ท่านต้องอึดอัดกับชะตากรรม ISO ตอนนี้แน่
1) ท่านมั่นใจว่า ชื่อเสียงของบริษัทท่าน คือตัวสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ไม่ใช่ชื่อเสียง CB เพราะบริษัทที่ได้ ISO            ก็ เจ๊ง!! กันเยอะแยะ
2) ท่านที่มองว่า CB ต้องเป็นลูกจ้างเรา เราใหญ่กว่า CB ดังนั้น เราต้องได้ข้อเสนอที่เพิ่มกำไร ให้เราคุ้มค่า Audit ที่จ่ายไปไม่ใช่ตัวเกร็งรับ NC/CAR ที่ไม่เกิดประโยชน์
3) ท่านที่ต้องการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ผ่านกิจกรรม ISO คือ ทำให้เกิดบริษัทที่เป็นอู่ข้าว อู่น้ำ ของคนในองค์กร ทุกคนรักงาน รักองค์กร มีความสุขกับการทำงาน ไม่ใช่ ทำ ISO รอวันที่ CB มาตรวจ แล้วภูมิใจที่รักษาใบรับรองไว้ได้ โดยปราศจาก NC/CAR