หัวข้อ
วันที่สัมมนา
ราคาสมาชิก
ราคาลูกค้าทั่วไป
สถานที่
รายละเอียด
ลงทะเบียน
Link
QR Code
July  

August  
CARBON Footprint

22/08/2566 ราคาสมาชิก 1,499 (1 ฟรี 1) 1,499 คนที่ 2 ลด 50% ลงทะเบียน
https://shorturl.at/hCEPQ
October  
ESG

ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดขององค์กร

26/10/2566 1,499 1,499 ลงทะเบียน
https://bit.ly/3sQ7vk0

SEMINAR

Scroll Up